Zázraky se dějí

Výroční večer nadace pro transplantace kostní dřeně

22. 4. 2016 – Iveta Hlobilová

Každý rok děkuje Nadace pro transplantace kostní dřeně těm, kteří vstoupili do Českého národního registru dárců a zachránili tím někomu život.

V  roce 2015 to bylo 34 lidí. Třicet čtyři lidí, kteří byli různou dobu zaregistrováni a kterým v minulém roce zazvonil doma telefon a byla jim položena otázka, zda jsou ochotni darovat část svých krvetvorných buněk někomu, kdo je k záchraně svého života potřebuje. Neváhal ani jeden z nich….

Bylo nepopsatelně dojemné vidět na plátně a poté i ve skutečnosti obličeje slečen, paní, mladíků i mužů, kteří byli ochotni dát někomu to nejcennější – naději na život. Bylo krásné vědět, že někde v naši republice i ve světě, si díky nim užívá dar života stejný počet dětí a dospělých, kterým osud postavil do cesty vážnou a těžce léčitelnou nemoc…..

Pro mne osobně bylo vše umocněno tím, že celý večer s námi v krásných prostorách pražského Obecního domu byl i náš syn.
V duchu jsem přemýšlela o tom, jak asi vypadá člověk, který zachránil život právě jemu.

Dárcovství kostní dřeně je anonymní a většina nemocných se o svém zachránci dozví jen to, zda to je žena či muž, kolik mu je let a v jaké zemi žije. Denně překračuje hranice států na celém světě 23 zásilek s tím nejcennějším obsahem – nadějí na nový život.
Naději, kterou dáváte Vy všichni, kteří se na úplném začátku zapíšete do registru dárců kostní dřeně.

Třeba i my budeme mít jednou možnost poděkovat našemu německému dárci osobně. Zatím jsme mu poslali přes registr děkovný dopis. Myslíme a budeme na něho myslet každého 12. prosince, což je den, kdy do žil našeho Adámka putovaly životadárně buňky našeho zachránce.

Vrcholem včerejšího večera bylo prožít si jeden takovýto příběh v reálu. Příběh tehdy šestileté Nikol z Olomoucka, která onemocněla ve čtyřech letech akutní leukémii. Tu za pomoci silných chemoterapii porazila, ale po dvou letech se jí nemoc vrátila. Léčba nezabírala a jedinou možností na záchranu jejího života, byla transplantace kostní dřeně od nepříbuzného dárce.

Tím byla tehdy devatenáctiletá studentka z Ústeckoorlicka Lenka, které zazvonil telefon se životně důležitým dotazem před devíti lety. Také ona neodmítla a včera měla tato mladá maminka dvou dětí možnost, obejmout tu, které zachránila život a byl to neskutečný moment, věřte mi……

V tu chvíli se snad všem přítomným zalily oči slzami dojetí, byli jsme totiž svědky opravdového zázraku…..

U mne je v zápětí vystřídaly slzy smutku, když jsem si uvědomila, že každý čtvrtý těžce nemocný nemá takově štěstí a jeho život skončí jen proto, že svého zachránce nikdy nenajde….

V celosvětovém registru dárců kostní dřeně je téměr 25 milionů lidi, v Českém národním registru dárců dřeně, který založil v roce 1992 v Plzni pan profesor Vladimít Koza, je nyní zapsáno téměř 62 000 tisíc lidí. Více než 10 000 jich přibylo v minulém roce.
Jsou mezí nimi i jména Vás všech, kteří jste se stali potencionálními dárci v rámci naší kampaně nazvané Znojemsko na dřeň.

Z celého srdce Vám za to děkuji.

Předem děkuji i těm, kteří třeba stále ještě váháte, zda vstoupit do registru nebo ne a rozhodnete se zapsat někomu do života někdy v budoucnosti, třeba 15.května v rámci dne rodin v Moravském Krumlově nebo 20. a 21. května na jarním Garage designu ve Znojmě.